Rots & Water

Marcel Waltman is een erkend gecertificeerd Rots en Water trainer. Deze training past hij toe in zijn Feel Strong trainingen voor het onderwijs, bedrijven en 1 op 1 coaching voor kinderen en volwassenen.

Wat is Rots en Water

Rots & Water is een psychofysieke sociale competentietraining voor jongens en meisjes en ook inzetbaar voor gezinnen en volwassenen. Het programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven. Binnen het programma staan zelfvertrouwenzelfbeheersing en zelfreflectie centraal.

Rots & Water is een laagdrempelige manier van werken met (groepen) kinderen, jongeren en (jong)volwassenen waarbij fysieke inspanning, ontspanning en communicatieve vaardigheden elkaar afwisselen. Alle oefeningen zijn direct toepasbaar in het dagelijks leven. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende spel-, stoei-, balans-, ademhalings- en samenwerkingsoefeningen.

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+.

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De deelnemers worden zich bewuster van hun lichaam en hun sociale en mentale kant en daardoor bewuster van zichzelf en hun omgeving. Het programma geeft hen inzicht in hun eigen gevoel, gedachten, overtuigingen en handelen. Maar ook leren zij hun eigen grenzen (en die van anderen) kennen en worden zij zich bewuster van hun eigen krachten en kwaliteiten.

Het helpt je bewust te worden van je eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven. Gebaseerd op duidelijke respectvolle regels. Je wordt je meer bewust van je eigen gevoelens en emoties zo als die in het lichaam zich uitdrukken. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag verminderd of geheel verdwijnt en leerresultaten omhoog gaan.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, (kring)gesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Vergoeding
Rots en Watertraining valt onder de preventiezorg en wordt daardoor steeds vaker bij een aantal Zorgverzekeraars geheel òf gedeeltelijk vergoed. De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket je hebt afgesloten (Bijv. Zorg en Zekerheid – Standaard, Top, Totaal, enz.) soms 75 % tot max € 320,00 of hoger. Het kan dus zeer zinvol zijn vooral bij je Zorgverzekeraar vooraf of na contact met ons de vergoedingsmogelijkheden te checken. De Rots en Water training valt onder “Overige Psychologische zorg” (tweedelijns zorg, een vergoeding waar ook de Kanjertraining onder valt).
Vanuit het PGB zijn er bij een aantal Zorgkantoren mogelijkheden om vanuit dit budget de Rots en Water training te bekostigen. Ook hierbij is het dus zinvol om vooraf te checken bij het Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots en Water training vanuit het PGB.

Rots staat voor:                                                          Water staat voor:

Je hebt zelfvertrouwen                                                     Je bent aardig

Je bent doelgericht                                                            Je helpt anderen

Je denkt aan jezelf                                                             Je denkt aan anderen

Je hebt zelfbeheersing                                                      Je maakt contact met een ander

Je weet wat je wilt                                                             Je luistert naar een ander

Je staat voor je mening                                                    Je bent creatief

Je durft en je doet                                                             Je bent flexibel

Thema’s die aan bod komen zijn:                      Voor kinderen/jongeren/volwassenen die o.a.:

Sterk staan                                                                         Weinig zelfvertrouwen hebben

Ademkracht                                                                       Angstig zijn

Lichaamstaal                                                                     Snel boos worden

Grenzen                                                                              Slecht voor zichzelf durven opkomen

Intuïtie                                                                                Druk/chaotisch in het leven staan

Mentale kracht                                                                  Moeite hebben in omgang met anderen (samenspelen)

(Eventueel) seksualiteit                                                  Gepest worden of pestgedrag vertonen