Feel Strong voor basisscholen

Weerbaarheidstraining Feel Strong voor Basisscholen 

Het is ook mogelijk om een Feel Strong training met de hele klas te doen. Samen met de leerkracht wordt er gekeken waar er binnen de klas aan gewerkt kan worden. Scholen bieden de leerlingen van groep 6 of 7 de Feel Strong aan. In groep 7 begint bij de meeste kinderen de pre-pubertijd en wordt al met een schuin oog naar het voortgezet onderwijs gekeken. Een jaar waarin we de leerlingen wat extra mee willen geven om zich prettig te (blijven) voelen bij de veranderingen die komen. Dit door de nadruk te leggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen, bewust worden van hun eigen grenzen en de noodzaak om tijdig grenzen aan te geven plus hoe houding invloed heeft op jezelf en anderen. Het is een weerbaarheidstraining waarbij o.a. de eenheid van de groep centraal staat. De volgende thema’s komen naar voren: lichaamshouding, grenzen, focus, vertrouwen, samenwerken, kracht en respect.  

Ieder kind krijgt een map waarin hij/zij per les een verslagje schrijft van de les. Ook ouders worden hierbij betrokken door bepaalde vragen en opdrachten. 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@waltmangym.nl